W dzisiejszych czasach korzystanie z pomocy prawnika nie jest, niestety, takie proste, jak dawniej. Często bowiem kancelarie prawne oferują porady świadczone jedynie w sposób stacjonarny. Nie zawsze jednak z takiej możliwości możemy skorzystać – choroba, przebywanie poza granicami kraju czy inne, losowe sytuacje mogą nam to uniemożliwiać. Rozwiązaniem są porady prawne na telefon lub online.

Prawnik za szklanym ekranem

Obecnie większość usług świadczona jest w sposób zdalny, dzięki czemu większa liczba klientów ma do nich dostęp. Jak wyglądają porady prawne na telefon bądź świadczone w formie online? Zazwyczaj klienci zobowiązani są umówić się na konkretną godzinę, jednak w przypadku pilnych spraw możemy wykonać spontaniczny telefon do prawnika. W ustalonym terminie wystarczy połączyć się z prawnikiem poprzez łącza internetowe lub wykonując połączenie telefoniczne. Czasami specjalista może poprosić nas o wcześniejsze przesłanie dokumentacji, tak aby mógł mieć możliwość zapoznania się z naszą sprawą. Prawnik wysłucha nas, a następnie doradzi możliwe rozwiązania oraz powie, jakie kroki powinniśmy poczynić w dalszej kolejności. 

To samo w zmienionej formie

W przypadku korzystania z porad prawnych online nie zmienia się nic, poza formą ich udzielania. Zamiast udawać się osobiście do prawnika, możemy do niego zadzwonić lub połączyć się za pomocą internetu, a co za tym idzie zaoszczędzić sporo czasu i pieniędzy. Nie musimy czekać, aż prawnik będzie dostępny w swojej kancelarii – wielu specjalistów świadczy porady także w niestandardowych godzinach pracy, dla wygody i poczucia bezpieczeństwa swoich klientów. Prawnicy podczas konsultacji internetowych wykazują się taką samą wiedzą i kompetencjami, jak w przypadku konsultacji stacjonarnych. Co więcej, w dalszym ciągu mamy możliwość udzielenia prawnikowi pełnomocnictwa, aby ten mógł nas reprezentować przed organami wymiaru sprawiedliwości bądź urzędnikami.

Dla osób fizycznych i firm

Z porad online chętnie korzystają osoby prowadzące działalność gospodarczą. Często robią to nieświadomie, dzwoniąc do swojego prawnika w wątpliwych sytuacjach. Niemniej jednak porady prawne na telefon dostępne są również dla osób fizycznych, które znalazły się w skomplikowanej sytuacji prawnej i chcą jak najszybciej skorzystać z pomocy specjalisty. Kontakt z nim za pomocą łączy internetowych jest w pełni bezpieczny, a co więcej pozwala na szybkie podjęcie działań niezbędnych do rozwiązania nawet najbardziej skomplikowanych kwestii prawnych.