Alimenty są to świadczenia, które pozwalają osobie uprawnionej na pokrycie kosztów jej uzasadnionych potrzeb. W przypadku alimentów na dzieci świadczenia dotyczą nie tylko utrzymania się, ale również zdobycia odpowiedniego wykształcenia. Świadczenia alimentacyjne mogą być przyznawane na pokrycie potrzeb finansowych dziecka, małżonka lub rodzica.

Toczące się przed sądami sprawy związane z alimentami, mogą odbywać się bez udziału pełnomocnika prawnego, ale skorzystanie z pomocy prawnika może być korzystne dla osoby starającej się o uzyskanie tych świadczeń. Pomoc prawnika może znacznie ułatwić uzyskanie alimentów lub przyspieszyć ich otrzymanie. Z usług prawnika powinniśmy skorzystać szczególnie w przypadkach, gdy chcemy uzyskać jak najwyższe świadczenie alimentacyjne, gdy osoba zobowiązana uchyla się od płacenia świadczeń lub gdy okoliczności dotyczące sprawy są skomplikowane np. przy alimentach dla byłego małżonka po rozwodzie.

Zakres działań prawnika:

  • zapoznanie z przysługującymi nam prawami odnośnie alimentów
  • pomoc w zgromadzeniu niezbędnych dokumentów
  • napisanie pozwu o przyznanie lub podwyższenie alimentów
  • złożenie pozwu w sądzie rejonowym
  • zapoznanie nas z przewidywanym przebiegiem rozprawy
  • reprezentowanie osoby starającej się o alimenty podczas rozprawy przed sądem rejonowym lub apelacyjnym
  • pomoc w uzyskaniu zabezpieczenia powództwa na czas trwania postępowania
  • w przypadku problemów z uzyskaniem alimentów po ich zasądzeniu – zgłoszenie roszczenie do kancelarii komorniczej i współpraca z komornikiem w celu ich wyegzekwowania

W przypadkach mało skomplikowanych może się zdarzyć, że już sama pomoc przy zredagowaniu pozwu o alimenty, będzie wystarczająca do ich uzyskania przed sądem. Nie zawsze jednak tak jest i niekiedy konieczne jest przeprowadzenie bardziej złożonego postępowania sądowego. W takich sytuacjach radca prawny, posiadający doświadczenie w sprawach o alimenty i dysponujący znajomością instrumentów procesowych, może pomóc nam w uzyskaniu satysfakcjonującego nas wyroku sądowego. Także w okresie późniejszym, kiedy np. potrzeby finansowe dziecka ulegną zwiększeniu, możemy – korzystając z pomocy prawnika – uzyskać wyższe świadczenie alimentacyjne.